1. Ana Sayfa
  2. Bu IQ Testinden Sadece Yaratıcılığı Çok Yüksek Olanlar Geçebilecek!

Bu IQ Testinden Sadece Yaratıcılığı Çok Yüksek Olanlar Geçebilecek!


Farklu0131 Olanu0131 Seu00e7in!

Correct! Wrong!

Farklu0131 Olanu0131 Seu00e7in!

Correct! Wrong!

Farklu0131 Olanu0131 Seu00e7in!

Correct! Wrong!

Farklu0131 Olanu0131 Seu00e7in!

Correct! Wrong!

Farklu0131 Olanu0131 Seu00e7in

Correct! Wrong!

Bu IQ Testinden Sadece Yaratıcılığı Çok Yüksek Olanlar Geçebilecek!
OHAAA!
Evet, galiba dahi bir arkadau015fu0131mu0131zla karu015fu0131 karu0131u015fu0131yayu0131z. Yani, tam herkesin beynini aku0131tacak bir test yaptu0131k dedik ama sen u00e7u0131ktu0131n karu015fu0131mu0131za ve 10'da 10 yaptu0131n. Sendeki bu zeka bizce sonradan u00e7alu0131u015fmayla elde edilecek bi u015fey deu011fil; ilahi bir armau011fan. 155-164 arasu0131 bir IQ puanu0131n var. Bu u015fu demek: Zihnini kontrol etme, ku0131su0131tlama gibi u015feyleri asla yapmu0131yorsun; zihnini olabildiu011fince u00f6zgu00fcr, olabildiu011fince rahat bu0131raku0131yorsun. Yaratu0131cu0131lu0131u011fu0131n da buradan geliyor... Canlu0131 bir gu00f6rsel zekan var; bunun yanu0131nda uzun ve ku0131sa su00fcreli hafu0131zan da gayet yetkin! Tebrikler dahi u00e7ocuk :))
u00c7oook Ku00f6tu00fc!
Ku00f6tu00fcsu00fcn kardeu015fim sorry xD
Ortalama Du00fczeydesin
u0130yide deu011fil ku00f6tu00fcde deu011fil!

Share your Results: